HAKKIMIZDA

Aveka Çevre

Dünyadaki doğal kaynaklar, her geçen gün artan çevre kirliliği nedeniyle, giderek kullanılamaz duruma gelmektedir. Çevre kirliliği lokal bir sorun olmaktan çıkıp, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, insan sağlığı ve tüm canlıları etkileyen zincirleme etkilere yol açıyor. Doğanın olağanüstü arıtma kabiliyeti, ne yazık ki deşarj edilen atıksular karşısında yetersiz kalıyor. Bu nedenle yükselen çevre bilinciyle birlikte temiz üretim, enerji verimliliği, sürdürülebilir büyüme gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır.
Sanayiciler atıksularını çevre mevzuatında belirlenen asgari koşulları sağlayacak şekilde arıtmakla yükümlüdürler. Aveka Çevre Teknolojileri Ltd.Şti. endüstriyel atıksu arıtma ve geri kazanım alanlarında faaliyet gösteren bir mühendislik ve taahhüt firmasıdır. Kurulduğu ilk günden itibaren, sanayicinin yanında olup çevre mevzuatına uygun bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayan, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının atıksu arıtma sistemleri konusunda ilk tercihi olmayı sürdürmektedir.
Aveka Çevre Teknolojileri Ltd.Şti. aşağıdaki faaliyet konularında yurtiçi ve yurtdışı olarak faaliyet göstermektedir:

 • ANAHTAR TESLİM Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma
 • Evsel Atıksu Arıtma
 • Atıksu Geri Kazanımı
 • Arıtma Ekipmanları
 • Çamur Susuzlaştırma ve Kurutma
 • Atıksu Proje Onay Dosyası
 • Enerji Optimizasyonu
 • Arıtma Tesisi Revizyonları ve İyileştirmeleri
 • Danışmanlık ve Eğitim

Misyon: Enerji verimliliği yüksek, güncel ve sürdürülebilir teknolojileri kullanarak ,evsel ve endüstriyel kullanım sonucu oluşan atıksuların arıtılması ve tekrar kullanılmasını sağlayarak doğal kaynakları korumak.

Vizyon: Gerçekleştirdiğimiz yenilikçi projelerle, sorumlu bir şekilde büyümeye devam ederek,
müşterinin her zaman ilk tercihi olmak.

Kalite Politikası: Katma değer yaratacak güncel, sürdürülebilir ve yeşil teknolojiler sunarak müşteri taleplerini tam karşılamak.

Temel Değerlerimiz:

 • Erişilebilirlik
 • Saygınlık ve güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Hesap verilebilirlik
 • Müşteri odaklılık
 • Kaynak kullanımında etkinlik ve etkililik
 • Toplumsal sorumluluk
 • Yenilikçi yaklaşımlar
TEKLİF AL
ARA
E-POSTA YOLLA