FİLTREPRES

ARITMA ÇAMURLARI

Filtrepresler çamur susuzlaştırma ve filtrasyon amacıyla kullanılan ilk ekipmanlardan biridir.Katı fazın plakalar arasındaki boşluklarda birikmesi ve sıvı fazın süzülerek ayrılması prensibi ile çalışır.Kullanım alanına bağlı olarak manuel, full otomatik, kurutmalı vb. birçok modeli mevcuttur. %30-35’lere ulaşan katı madde oranı ile muadili teknolojiler arasında en yüksek susuzlaştırma verimini sağlar. Yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük olması ve kolay işletilmesi nedeniyle yaygın bir kullanıma sahiptir.

Kullanım Alanları :

  • Filtrepresler çamur susuzlaştırma ve filtrasyon amacıyla kullanılan ilk ekipmanlardan biridir.Katı fazın filtrepres plakaları arasındaki boşluklarda birikmesi ve sıvı fazın süzülerek ayrılması prensibi ile çalışır. Kullanım alanına bağlı olarak manuel, full otomatik, kurutmalı vb. birçok modeli mevcuttur.
  • %30-35’lere ulaşan katı madde oranı ile muadili teknolojiler arasında en yüksek susuzlaştırma verimini sağlar. Yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük olması ve kolay işletilmesi nedeniyle yaygın bir kullanıma sahiptir.

Uygulama Örnekleri : 

Atıksu arıtma tesislerinde oluşan ATIK ÇAMURLAR filtrepreste susuzlaştırılır. Arıtma çamurlarının depolama, taşıma ve bertarafı kolaylaşır; bu işlemlerden kaynaklanan maliyetleri azalır.

ASETİLEN ÜRETİM TESİSİNDE üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık sulu kireç filtrepreste susuzlaştırılır. Böylece atıklar çevreye yayılmadan depolanır ve ilgili yerlere taşınır.

BETON SANTRALLERİNDE araç ve yer yıkamada yüksek miktarda su kullanılmaktadır. Bu suların geri kazanımı filtrasyon ile mümkün. Filtrasyonda yüksek arıtma verimi ve işletme kolaylığından dolayı filtrepres tercih ediliyor.Filtrepresin diğer avantajı da suyun içinde bulunan, agrega ve çimento içeren çamurların susuzlaştırılması. Böylece taşıma ve depolama maliyetleri de düşüyor. Tesisler daha temiz ve daha çevreci oluyor.

KÖMÜR YIKAMA TESİSLERİNDEN çıkan şlam susuzlaştırılır ve çıkan su tekrar kullanılıyor. Filtrepresten çıkan çamur katı formda daha düzenli depolanıyor.

KİMYA SANAYİİNDE Çeşitli kimyasal bileşiklerin (sodyum bisülfit , çinko sülfat, bakır sülfat, çinko oksit vb.) üretiminde filtrasyon amacıyla kullanılır.

Soğuk sıkma BİTKİSEL YAĞLARIN FİLTRASYONUNDA filtrepres kullanılır. Çıkan yağın parlak ve tortusuz olması için filtrasyon gereklidir.

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE filtrepres kullanılarak yağın içindeki kirleticiler filtrelenir. Mermer kesme sularının filtrasyonunda filtrepres kullanılır.

SERAMİK ÜRETİMİNDE, hamurun susuzlaştırılması ve şekil verme kıvamına gelmesi için filtrepres kullanılır.

METAL KAPLAMA tesislerinde kaplama banyolarının filtrasyonunda kullanılır.

KUYUMCULUK sektöründe alçılı suların filtrasyonu ve hint yağından değerli metal geri kazanımı için kullanılır. Bunların dışında birçok susuzlaştırma ve filtrasyon uygulamaları mevcuttur.

TEKLİF AL
ARA
E-POSTA YOLLA