Atıksuyun Geri Kazanımı

Atıksuyun Geri Kazanımı

Atıksuyun Geri Kazanımı

Arıtılmış atık su tekrar kullanılabilir mi? Amerika ve batıdaki uygulamalara baktığımızda atık suyun arıtılması ve deşarjı artık OUT, suyun tekrar kullanımı IN. Yani su kullanımını azaltmak, arıtmak yetmiyor; arıtılmış suyu bahçe sulama, yıkama , temizlik, su arıtma tesisleri öncesi ön arıtma vb. amaçlarla tekrar kullanmak amaçlanıyor. Hatta atık suyun tamamı kullanılarak, sıfır deşarj sağlanıyor. “Sürdürülebilir su yönetimi” sloganı ile hem sosyal sorumluluk, hem de işletmeler için verimlilik öne çıkıyor. 

İleri arıtma ne zaman gereklidir?
“İleri Arıtma” aslında geçmişi çok eskilere dayanan ve günümüzde güncelliği artan  terimlerden biridir. İleri arıtmada atıksuyun içerisindeki uçucu organik karbon, ağır metal, iyon, nütrient, tat, koku gibi parametreler giderilir. 
Arıtılmış atıksu,

  • Üretim
  • Temizlik
  • Bahçe sulama vb. amaçlarla tekrar kullanılabilir.

Özellikle geri kazanım uygulamalarında sistem verileri iyi analiz edilmeli; yatırımın geri dönüş süresi, maliyet analizi gibi çalışmalar detaylı olarak yapılmalıdır.

İleri Arıtma Yöntemleri nelerdir?
İleri arıtmada kullanılan yöntemlerden bazıları:

  • Oksidasyon – İndirgenme prosesleri,
  • İyon değiştirme prosesleri,
  • Adsorpsiyon Kolonları,
  • Membran Sistemler,
  • İleri Biyolojik Arıtma
Date 06 Şubat 2020
Categories Blog
TEKLİF AL
ARA
E-POSTA YOLLA