BİYOLOJİK ARITMA

Aveka Çevre

Biyolojik arıtma sistemleri , doğada var olan biyolojik ayrışma prosesini model almıştır. Doğada günler süren bu arıtma işlemi, gerekli koşullar (ph, sıcaklık, besi vb.) sağlanarak, saatler mertebesinde hızlı bir şekilde gerçekleşir. Atıksuda bulunan kirleticiler mikroorganizmalar tarafından parçalanır; karbondioksit, su ve yan ürünlere dönüşür. Arıtmanın yüksek verimde çalışması için sıcaklık, ph, tuzluluk, oksijen, karışım gibi kritik parametreler kontrol altında tutulmaktadır.

Kullanılan Ekipmanlar:

  • Dubalı Aeratör
  • Sabit Tip Aeratör
  • Jet Mikser
  • Jet Aeratör
  • Blower ve Difüzörler
  • CARETTA Biyolojik Paket Arıtma Sistemi
  • MBR Sistemler
  • MBBR Sistemler

Sektörler :
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Belediye ve OSB’lere Ait Atıksu Arıtma Tesisleri
Hoteller ve Tatil Köyleri
Endüstriyel Tesisler: Kağıt, İlaç, Tekstil, Denim Yıkama, Meşrubat, Plastik Geri Kazanım Tesisleri, Gıda, Süt Ve Süt Ürünleri, Mezbahalar , Et İşleme Tesisleri , Tavuk Kesimhaneleri

CARETTA BİYOLOJİK PAKET ARITMA SERİSİ
CARETTA Biyolojik Paket Arıtma Serisi , biyolojik olarak parçalanabilen evsel ve endüstriyel atıksuları arıtmak için kullanılır. Biyolojik reaktörde mikroorganizmalar tarafından parçalanan organik maddeler; karbon dioksit, su ve yan ürünlere dönüşür.
Atıksuda tuzluluk,oksijen, ph, sıcaklık gibi kritik parametreler kontrol edilerek ; AKM(Askıda Katı Madde), KOI(Kimyasal Oksijen İhtiyacı), Azot , Fosfor gideriminde yüksek arıtma verimi sağlanır.

CARETTA-50

CARETTA-100

CARETTA-200

CARETTA-300

CARETTA-400

CARETTA-500

CARETTA-600

EŞDEĞER NÜFUS

Kişi

50

100

200

300

400

500

600

3 ŞARJ KAPASİTE

m3/gün

10

20

40

60

80

100

120

GÜNLÜK ORGANİK YÜK

kg BOI5/gün

3

6

12

18

24

30

36

KAPASİTE

m3/şarj

3,33

6,67

13,33

20,00

26,67

33,33

40,00

ŞARJ SAYISI

şarj/gün

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

ÖLÇÜLER

m

D:1,9 L:3,4

D:1,9 L:5,7

D:1,9 L:10,4

D:2,4 L:9,8

D:2,4 L:12,8

E:2,4 B:10,9 H:3

E:2,4 B:12,9 H:3

KURULU GÜÇ

KW

6,67

6,67

7,07

15,77

15,77

16,57

16,57

TEKLİF AL
ARA
E-POSTA YOLLA